Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis (1)

Sản phẩm 151-500
54/54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nv cũ (Nv quèn)  

Công ty làm việc ko rõ ràng, thiếu chuyên nghiệp. Ko đóng bhxh, k chính sách tốt cho nhân sự, chỉ chăm chăm bóc lột NLĐ