Dien Quan Media & Entertainment (355)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ai biết (Ai biết)  

Nghe reviews thì mình không tin 100% đâu, nhưng mà ngu gì vào làm cho công ty này!

DUNG (HR) đã   2 tháng trước

Ngu gì mà bên mình nhận bạn vào, bạn đủ tư cách à???

Trâm lâm đồng đã   Một tháng trước

Đừng vào em ơi. đừng như chị. vào là anh color man chơi cho nát loz đấy.