Dien Quan Media & Entertainment (359)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ai biết (Ai biết)  

Nghe reviews thì mình không tin 100% đâu, nhưng mà ngu gì vào làm cho công ty này!

DUNG (HR) đã   9 tháng trước

Ngu gì mà bên mình nhận bạn vào, bạn đủ tư cách à???

Trâm lâm đồng đã   8 tháng trước

Đừng vào em ơi. đừng như chị. vào là anh color man chơi cho nát loz đấy.