Edso Labs (25)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh  

Ở đây không làm việc thứ 7 và chủ nhật đâu chỉ không có thời gian nghỉ thôi.
Điện thoại bạn cần luôn trong trạng thái sẵn sàng réo việc cho bạn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào: đi đường, giờ ăn, nửa đêm, rạng sáng và một ngàn lẻ một thời điểm bất tiện khác.
OT ở đây được coi là nghĩa vụ, cứ làm đi rồi sẽ được ghi nhận, tiền thì không có đâu.
Lương, thưởng và các quyền lợi khác ở đây... hmm... có người bảo rồi kìa qua GEM mà đọc.
Ai mà đang được vận may phỏng vấn nơi đâu thì hãy thử đòi hỏi những quyền lợi căn bản trên nha. Những người gia nhập, trải nghiệm rồi mới đòi hỏi thì giờ đây họ bị cho nghỉ hết rồi.

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like