Edso Labs (25)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh (Dev quèn)  

Công ty như cc vậy. Hr làm ăn kém chuyên nghiệp, sếp thì cũng tào lao

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like