Edso Labs (25)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Hehe (Dev app quèn)  

Công ty như cc, nghỉ xong k chịu trả lương, họp hành triền nói luyên thuyên vẽ vời chả được tác dụng đéo gì, OT chỉ có lương khi nào công ty có lời, nhưng mà có niêm yết éo đâu mà biết lời lãi , ăn gì khôn thế! Ae nào có ý định vào nên tránh xa ra, toàn lừa đảo thôi