Edso Labs (25)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Dev  

Công ty như lol, nghỉ việc trừ cmn 20% lương, còn 1 số anh em bùng cmn tiền éo thanh toán, loại lừa đảo này mọi người nên tránh xa sớm