FOSEC (1)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Dev (Dev)  

Công ty như cứt, có thằng Văn nó làm giám đốc, đúng là nó văn như tên nó, toàn dạy đời, sống nhứ cứt, nợ tiền nhân viên không chịu trả, lấy cớ các kiểu. Người thì đéo ra gì. Tốt nhất là anh em không nên vào, có vào cũng không học dk gì đâu. Size công ty dk 3 người, nhưng thích làm đủ trò, nghĩ mà cay. T viết review này cho anh em tham khảo, tôi giờ nghỉ dk 1 năm rồi, nhưng nghĩ đến vẫn cay. Gửi câu cuối đến thằng Văn mày sống như lìn thì khéo cả nhà mày không sống thọ đâu.

LowTech đã   Một tháng trước

Thấy công ty đăng tuyển dev Python sẽ được đào tạo, đãi ngộ rất tốt. Bạn có thể nói chi tiết hơn không? Cảm ơn bạn nha.