Gearvn (9)

Sản phẩm 51-150
Tan Binh, Ho Chi Minh

ccxxx (nhân viên)  

Bọn này max giả tạo.

Người mua hàng đã   2 năm trước

Vụ gì max giả tạo vậy bạn, hàng hóa sao à hay về nhân sự

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like