Gearvn (9)

Sản phẩm 51-150
Tan Binh, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Nhân viên phèn)  

Tập thể thì trẻ trâu , Manager thì không có kinh nghiệm, ko biết cách qli nhân viên, nói thì hay lắm , hứa hẹn cũng nhiều nhưng dbh làm được :))))