Gearvn (9)

Sản phẩm 51-150
Tan Binh, Ho Chi Minh

Showroom (Nhân viên quèn)  

Chế độ ổn, boss quan tâm nhân viên.
HRM cục súc chả hiểu sao lại được làm hrm.

anh đã   8 tháng trước

mình định ứng tuyển nhân viên lắp đặt , bạn đã làm rồi thì review với , làm việc như nào full ngày luôn hay sao

Showroom đã   8 tháng trước

Full nhưng có ngày nghỉ linh hoạt, chế độ ổn, lương đúng hạn, chế độ đúng luật. Bạn apply xem sao.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like