ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Job Finding (Tìm việc)  

Éo hiểu sao nộp CV qua ITviec bị Itviec từ chối đéo chuyển qua nhà tuyển dụng. Trong khi up CV lênVIETNAMWORK được nhà tuyển dụng gọi rồi kiếm được việc ngon luôn.