ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Na na... (Dev Quen)  

Ủa bảo sao, nộp quá trời hồ sơ, thấy kĩ năng mình cũng không đến nỗi nào, mà nộp trầy trật. đc 1, 2 cty gọi, còn lại toàn phải nộp bên ngoài, mà nộp xong được gọi đi liền.

Ẩn danh đã   5 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like