ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

HR team ăn hồi  

Mấy bác ở trên mạnh mồm quá, bảng giá itviec do 2 bạn này làm, các bác ăn nói không cẩn thận là sẽ nhận được mấy cái báo giá rất đặc thù, đến lúc đó lại hối không kịp. Nhân tiện, bác có ở team ăn hồi thì cho chúng em cái bảng giá với.