ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Noname (Dev quèn)  

Đã nộp cv để ứng tuyển mấy lần nhưng biệt tăm biệt tích, chắc không gửi cho tuyển dụng. Ncl bát nháo lừa đảo.

DEV C đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like