NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Nản (Senior > PM)  

Tuyển dụng & phỏng vấn lòng vòng, rất mất thời gian và công sức của 2 bên nhưng cuối cùng vào làm vài ngày rồi nghỉ.
Tuyển Senior/PM rất quan trọng, mà deal lương thì như đi mua rau ngoài chợ, cò kè trả giá 5 lần 7 lượt, thêm bớt vài $ trong hợp đồng. Vào thế bí cần việc phải nhận tạm, nên chưa qua probation thì lực lượng nghỉ khá nhiều.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Kachiusa đã   Một năm trước

Mình thấy offer cũng k cao. Được cái phúc lợi có vẻ tốt.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like