NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Định apply (Đã làm đâu mà có chức vụ)  

Các bác cho em hỏi direct entry cụ thể kéo dài trong bao lâu, làm những gì và kế hoạch sau khi pass thế nào, lương lậu ok không ạ?

Chờ kq đã   Một năm trước

DE có hỗ trợ 3.4m/tháng + 730k ăn trưa
Sau khi pass DE deal 8.5-10m (hình như apply cho tất cả vị trí). Nói chung giới thiệu thì phúc lợi cực hấp dẫn với fresher. Anw đây là mình pv nash miền bắc

Sát thủ đã   Một năm trước

Khi pass thì phải cam kết làm 2 năm, nghỉ thì đền 20m chia cho số tháng đã làm/chưa làm để ra tỷ lệ.