NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Moon cake (Quay Xe)  

Năm nay dựa hơi covid cty ăn luôn bánh trung thu của nhân viên. Buồn cho mấy a/c/e ở lại, tôi chụp cho a/c/e cái ảnh bánh trung thu cty khác cho đỡ thèm nhé.

D**g đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like