NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Fullstack js dev  

mọi người cho mình hỏi ở nashtech có hướng đi mở rộng nodejs ko? mình có hỏi nhân sự thì có nói là nodejs đang 20-30 người, còn có phát triển nhanh, rộng ra hay ko thì mình ko biết.

OMG đã   10 tháng trước

chủ yếu là .NET ở Sài Gòn và Java ở Hà Lội, mấy cái kia như PHP, Node, Ruby ... ít