NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Fan Bùi Thanh Sơn (Project Manager)  

Vụ PM Bùi Thanh Sơn có thêm update gì mới không các anh/chị, em hóng tin này đến mất ăn mất ngủ.

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Vụ này hot nhỉ, có clip gì không?

Expert Flutter Developer đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

fan a Sơn đã   10 tháng trước

ước gì dc thấy mặt a Sơn một lần

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like