NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Hâm mộ (anh Bùi Thanh Sơn)  

Em thật lòng rất hâm mộ anh PM Bùi Thanh Sơn, chúc anh tiếp tục cướp bồ, vợ thằng khác thành công, ngày càng xx được nhiều em.