NashTech (218)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ko (Hỏi)  

Em muốn hỏi vể vị trí Nhân viên kiểm tra phân loại hình ảnh của cty. Ai cho xin review với a

Sơn PM đã   5 tháng trước

Nam hay nữ thế, nữ là auto đậu nhé.