NashTech (218)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Lương ko cao. Nhưng ấn tượng bên HR nhiệt tình, thông tin nhanh.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike
Ai vào các công ty công nghệ làm HR rồi cũng biến chất hết nhỉ.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike