NashTech (218)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Nờ tờ (Cựu BA)  

Bữa mình nói NT delay bonus mà có người chửi mình nay thì sáng mắt chưa. Sắp tới theo tin mật mình biết còn có tin động trời nữa nè. Đó là sẽ giảm 10% resouce anh chị nào idle cẩn thận . Vì sắp tới BPS sát nhập SD sẽ phải giảm chi phí thui. Mọi người cẩn thận nha, tình hình NT giờ bi đát lắm mọi người nên apply qua borsch or Orients nhé. Chế độ 2 bên đó cạnh tranh hơn NT nhiều em đã rời NT rồi nên em khuyên anh chị ở lại thật lòng.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

cu li đã   2 tháng trước

nay có lương bonus rồi nha chủ thớt, và vẫn hài lòng lắm ạ
còn tin động trời gì đó, cho dân quèn bọn mình hóng với

Sơn bùi đã   Một tháng trước

Thưởng 2 tháng luong nha chế