NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Lên xem sếp chia sẻ lương trăm triệu nè. Làm đéo làm ngồi đó chửi. DM tụi bay.
https://vnexpress.net/ky-su-it-viet-nam-va-muc-tieu-luong-tram-trieu-dong-4304536.html

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!