NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Min (Unemployed)  

Các tiền bối và cao nhân có thể cho e xin chút review về vị trí helpdesk không ạ?