NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

1.5 năm kinh nghiệm manual test thì range lương khoảng bao nhiêu vậy mọi người?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

chắc cỡ 10tr