Nhân Lực Siêu Việt (137)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Review nổi bật

Hội Phúc + Th + T + Kh (nhân viên sân si)  

Bạn Phúc sao vẫn sân si mãi vậy nhỉ. Đúng như lời đồn là Phúc đàn bà. Bạn diễn drama mấy tháng để đẩy bạn Khánh đi chưa chán à. Bây giờ bạn Khánh cũng nghỉ rồi mà sao bạn vẫn tiếp tục sân si vậy nhỉ. Hay là bạn diễn tiếp vậy để sau bạn về SV người ta tôn vinh bạn như đấng cứu thế???

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Like like like like like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Gần 40 tuổi rồi dám làm dám nhận nha anh. Đừng có hại người xong rồi thả dàn cún con đi ỉa bậy đánh lạc hướng.

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Chuẩn bác ạ

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hội Phúc + Thuận + Thoa + Khanh (nhân viên sân si)  

4 đứa PM Phúc + Thuận + Thoa + Khanh đã nghỉ đứng đầu là Phúc tụi nó hợp nhau toan tính để đẩy Khánh rồi kéo nhau quay về nắm quyền DEP đó. Bữa Phúc nó còn lên gặp riêng anh Minh nói gì lâu lắm. Các bạn hãy vote để đẩy tụi này ra khỏi SV mãi mãi nhé.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân Viên đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Bạn nói hay ghê, 4 người này thèm nói chuyện với bạn chắc?

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hóng-er đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, đồn như lời thành sự thật rồi kìa
Tặng 1K+ like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Cái gì ở yên thì dễ nắn, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Đọc được những review của các bạn sau vài tháng làm ở Siêu Việt, mình thấy tương đồng quá, vì cũng đang tìm việc mới rồi nên mình mạnh miệng chia sẻ cảm nhận như sau về Ben và Khánh, mong người cũ đang ở có thêm góc nhìn, người dự định apply vào sẽ có thêm dữ kiện mà quyết định:

* Tổng quan: Ben và Khánh cùng lập DEP với Vũ, nhưng hầu hết mọi người đều cảm nhận 2 bạn muốn có nhiều ảnh hưởng hơn, ăn mòn dần vai trò của các người đã ở công ty trước đó. Ben và Khánh đến giờ vẫn không hiểu business công ty, ở vai trò và vị trí của các bạn đáng lẽ các bạn cần hiểu sâu hơn vì thông qua những cuộc họp chung, mình hoàn toàn thấy điều ngược lại, 2 bạn khá lúng túng và thường "hẹn lại trao đổi sau" hoặc "trả lời lan man".

* Thứ 1: 2 bạn lý thuyết nhiều, không có kinh nghiệm thực tiễn nên
... Xem thêm hầu hết ở mức chém gió (chuyên môn của Ben về Dev và AI, Khánh về UI/UX). Trước đó, Ben chưa từng làm quản lý, Khánh thì có nhưng lên bằng thực lực hay không thì mình không rõ, nhưng Khánh không có chuyên môn sâu về Product nên mãi đến giờ không kiểm soát được nên Liên và Vũ vẫn phải làm chính.

* Thứ 2: 2 bạn này người hát kẻ hò, bày ra nhiều thứ làm tùy hứng, dẹp cũng nhanh và đá trách nhiệm cũng chuẩn. Vì kiểu làm việc của các bạn từ đầu đã tính việc đá trách nhiệm, kết quả không tốt đi từ việc không hiểu business và không có kinh nghiệm quản lý, hiểu thị trường, hiểu sản phẩm thực tế. Có thể kể tới Checkmate/ITPortal, OKR cho H2 2021 rồi Merge đang diễn ra.

* Thứ 3: Ben không có kỹ năng quản lý, trước sau bất nhất, micro manage khá nhiều, các PMs hay nhân viên của Ben đều bị như thế, hậu quản là khá nhiều người ở Product và Data đã nghỉ. Như dự án Checkmate/ITPortal, 16h thứ 6 hô hào (thay vì nên có kế hoạch trước) toàn DEP để thứ 7, CN làm dự án này với tinh thần Hackathon OT 32 tiếng không ngủ và hứa công ty sẽ trả lương OT. Kết quả là, Ben bắt PM dò xét từng tiếng OT của các người tham gia, cộng trừ thời gian ăn, đi vệ sinh, ... đến khi dự án thất bại thì Ben và Khánh đổ thừa đủ mặt trận. Cái cũ chưa xong, cái mới là Merge đến, càng họp càng vẽ, đến cả DEP demo vừa qua chỉ là bề nổi tạm an tâm dư luận, ở dưới thế nào, vấn đề tồn động ra sao, đáng lý nên làm gì thì hai bạn không rõ khi bị chất vấn. Hầu hết khi họp, khi bị hỏi, Ben sẽ trả lời lan man làm người hỏi mệt với cấu trả lời. Cuối cùng, người hiểu và đi giải quyết chính là team của Vũ, Liên.

* Thứ 4: không chỉ mình mà khá nhiều đồng nghiệp đã tự hỏi "liệu Ben và Khánh đã thực sự làm được gì cho Siêu Việt trong thời gian dài vừa qua?", Trong khi đó, 2 bạn có thái độ thượng đẳng xem thường sản phẩm hiện tại, dù nó mới thực sự đem về tiền trước giờ cho Siêu Việt. Liệu AI team của Ben có đống góp thực tế được gì ngoài những số liệu test trên tập mẫu. Liệu Ben có hiểu business, data của Siêu Việt không và khi nào Ben sẽ chịu nhìn nhận thực tế, cầu thị bớt thượng đẳng hơn rằng mọi thứ từ Ben luôn đúng? Hay Khánh chỉ làm được 1 số thứ sản phẩm mới ATS (...), UI/UX về build CV còn sản phẩm bán thực tế thì không nắm. Tinh thần dám thừa nhận và chịu trách nhiệm thế nào ở 2 bạn?

Tóm lại, cá nhân mình suy nghĩ rằng Ben vs Khánh nên làm đúng khả năng của bản thân sẽ tốt cho các bạn và tốt cho mọi người xung quanh hơn, quản lý tầm trung sẽ hợp hơn mức Head hay C hiện tại.


Siêu Việt có phúc lợi cơ bản, so với mặt bằng chung ở mức trung bình. Hiện tại, lương vẫn trả 100%. Ngoài ra, các bạn có ý định vào nên cân nhắc: không có tháng 13 hay thưởng (đừng tin lời hứa, Hợp đồng lao động có ghi hãy tin). Các dịp lễ sẽ thưởng 200-500k, mỗi năm được được 2-3 lần.

Văn hóa công ty đang trộn lẫn giữa startup với 1 công ty lâu đời, nên có nhiều điều bất cập, nếu đã làm ở chuyên nghiệp bạn sẽ khá vất vả để thích nghi.

Nếu vào team của Khánh và Ben, mình nghĩ junior hay fresher sẽ khó mà học được gì, còn senior sẽ phải chịu đựng khá nhiều. Ví dụ, chuyên môn công việc sẽ bị ảnh hưởng, vì Ben hay Khánh chỉ nắm bề nổi lý thuyết, không hiểu thực tế nên sẽ đưa ra một số lời khuyên, nhận định làm bạn ngỡ ngàng.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

VCL... Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình nghĩ mình may mắn khi không vào đây.
Chúc bạn sớm tìm được công việc phù hợp.

Người đã làm cả 2 products mới đã   2 tháng trước

Bạn này nói khá chuẩn nhưng cho mình đính chính 2 chuyện

1. CV Builder lên là nhờ nỗ lực của chị Ch
2. ATS thay đổi từ cục shit iframe thành giờ là nhờ anh Ph

đương nhiên phải kể tới 1 người ít ai để ý tới là anh Bình đã làm việc rất cực lực

còn Khánh Nguyễn thì liên quan gì ở đây? Nói ATS thì sơ sơ thời còn chưa có nhiều PMs, Khánh cứ kêu team ăn cắp ý tưởng làm theo workato. Làm đã rồi đẻ ra integrated ATS. Sau này vụ đó bị hỏi lại còn giở chiêu đá xéo đổ lỗi cho PM đã nghỉ (anh Hiển). Hồi đầu tôi còn nghĩ head cao chỉ làm việc với PM, mình không nắm được mà sau nhiều chuyện mới thấy Ms này đã không giúp được gì mà mỗi lần xuất hiện đã một đống decisions giật gân và phá hoại.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Cảm ơn bạn đã nói rõ, thì ra ATS và CV Builder không phải công lao chính ở Khánh. Tham gia thực tế trong dự án mới hiểu đóng góp thế nào, còn nghe báo cáo hay chia sẻ miệng sang miệng thì không đúng hẳn. Có thể Khánh là Head of Product nên lẽ dĩ nhiên nhận công về mình.

Dev đã   2 tháng trước

Bà Khánh có trò không nắm tech còn thích lái và ép dev làm thế này thế nọ. Cơ mà nghe từ đánh giá của 1 người em khá tin tưởng thì nếu kêu bả chỉ nắm lý thuyết thì cho xin phép phản đối 1 vạn lần. Từ kiến thức products, cách làm việc với team Engineering, Data và các phòng ban khác thậm chí là kiến thức kinh tế (bà chị background FTU đó) còn không biết bả đã nắm vững chưa, được cái mồm mép lạnh phủ đầu kiểu cả vú lấp miệng em á!

Pi Em đã   2 tháng trước

Đúng là sự nguy hiểm của tuyển dụng thời nay: chọn người từ startup và người từ Sillicon Valley không cần check reference.

Cỡ Khánh thì chỉ cần check scope of work ở Logivan thì sẽ biết không thể nào bằng nổi 1 PM đúng nghĩa chứ đừng nói tới cái title Head.

Cỡ Ben chỉ cần check manager review của Tinypulse là biết trình độ và kĩ năng quản lý.

Mấy bạn trẻ thời nay chém gió quá kinh để rồi ảnh hưởng công việc, sự nghiệp và sản phẩm của bao nhiêu người.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Em từng tranh luận với Khánh vài lần cả trong meeting nhiều người lẫn 1-1, cả verbal lẫn chat. Em thấy bạn nào trên kia nói nhỏ này "cả vú lấp miệng em" khá là đúng. Kiểu cách gắt gỏng mình đang nói chuyện mà xem khung chat cứ "typing" như nó chực chờ mình vừa enter cái là reply lại từng câu nói cho bằng được; còn đang nói chuyện meeting thì nhảy ngang vô họng nói. Con gái mà không nhã nhặn hay đéo đéo, ngôn từ chợ búa lắm.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Hên quá vì đọc review này sớm.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ đầy đủ thông tin, mình và một số bạn mình sẽ không apply vào dưới Ben và Khánh.
Chúc bạn tìm được việc như ý.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Sao nghe giống như product owner đi làm head of product vậy anh em ? Nghe mông lung quá chắc sắp tới khỏi phỏng vấn luôn cho đỡ bực người

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Cũng may là Khánh nó ngu dốt đó chứ nó mà giỏi thật không biết ai chịu nổi

Phương Hằng CEO đã   2 tháng trước

Tui nằm mơ rằng, Ben vs Khánh nên nghỉ làm để giữ lại danh dự quý dị, thế mới đáng nể hơn cứ mặt dày làm tiếp. Thêm cái HR Director có minh bạch rõ ràng không, sao im re dù biết nhân viên bất mãn như thế.

Phương Hằng nè quý dị đã   2 tháng trước

Tui nằm mơ, thấy rằng Ben và Khánh sẽ dọn bớt nhân viên, thay máu quý dị. Tui lại có giấc mơ HR Director biết việc review này cũng có nói chuyện với CEO, biết nhân viên bất mãn nhưng tui thấy bạn không xử lý gì cả. Thế thì quý dị hiểu rồi đó!

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

DATA đã   2 tháng trước

Mới tính apply mà đọc review này chạy sớm hahaha

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Headhunt liên hệ cũng giới thiệu tốt lắm, nghi nghi lên tìm hiểu review thử, thấy thế này thì không apply cho lành.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Vớ va vớ vẩn, tớ nói thậy là so sánh khập khiễng nhé
- Đem so Vũ với Ben khác nào ngựa què mà dám mang ra đòi sánh với Kì Lân. Ben khác nào unicorn trên thị trường.
- Đem Liên so với Khánh cũng như lấy quạ đen mà dám sánh với Phượng Hoàng / Phoenix.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Đã có cơ hội làm việc với Liên, chả biết nó làm ở SV bao lâu mà tỏ vẻ bố đời biết tuốt lắm, khinh cái thái độ

Minh đã   2 tháng trước

Các công ty mà bác Phan Minh Tâm 24h STI đầu tư đều có đánh giá tiêu cực quá nhỉ, từ 24h, Siêu việt, 30Shine, Rever.......

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Giỏi kiếm tiền nhưng không giỏi giữ người kiếm tiền cho mình đấy bạn ạ

B.e.n đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Rồi có việc mới chưa?

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

AI team đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Review được vote hay bởi AI của reviewcongty đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like


Người lạ (Manager)  

Công ty làm ăn chán lắm luôn.
Mình chỉ là ứng viên thôi. Apply vào vị trí Quản lý thì mới đầu offer mức lương như trong tin tuyển dụng. Xong qua các quá trình, 3 tuần đợi chờ. Mình phải là người chủ động hối thúc bên công ty feedback lại kết quả ứng tuyển của mình.
Thực sự lúc đầu mình cũng nghĩ là quy trình làm việc ok. Nhưng đợi đến cuối cùng HR báo CB bảo là thông tin lương mong muốn của mình vượt mức của hiện tại (trong khi thông tin tuyển dụng cao hơn rất nhiều). Đến bước cuối cùng rồi mà công ty còn làm vậy thì mình thấy quá tệ.
Nếu không ok mình thì có thể từ chối, hoặc có thể báo ngay từ các vòng khác. Nhưng không ạ, đợi hơn 3 tuần lễ đến cuối cùng rồi mới báo mình.
Chứng tỏ một điều là quy trình quá tệ, nếu từ đầu đã đăng tin tuyển dụng thì có thể để estimate thông tin về lương rồi. Đằng
... Xem thêm này lại vậy thì mình chịu luôn.
Tóm lại, ngay từ đầu thấy đã tệ rồi thì vào mình nghĩ cũng tệ không kém.

Ngáo ngơ đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Ứng viên)  

Công ty đối xử kỳ cục, thiếu tôn trọng với ứng viên. Nếu có 0 sao mình cũng cho luôn. Rất mừng vì thoát khỏi mối quan hệ với những con người như vậy. Ai muốn vào thì nên cân nhắc kỹ nhé.

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

U (Th)  

Mấy bạn PM chuẩn bị PV phải profile khủng thì mới nên đi pv nhé.
Thượng đẳng Phúc Lê HoP chú ý xuất thân lắm.

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hội Phúc + U =)) (Th...)  

Bạn Phúc Lê chuyên đi nhắn tin riêng nói xấu các team khác mà còn dám về lại à?
Bạn Phúc vs 1 bạn team QC diễn trò gì tụi mình biết hết nhé =]]]

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

DEVED (DEVVV)  

Giông bão qua rồi cuối năm chắc cũng không tuyển được người, ae coi như ngồi chơi chờ bonus thôi
ah mà làm quái gì có bonus đâu, đuổi việc hết head và cto nhưng tiền đó cũng đâu có đc chia cho mình

Hài hước đã   21 ngày trước

Bạn ơi, cho xin cái tên đi. Ẩn danh làm gì.

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Mình tên Minh, làm CEO bạn ơi

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Bạn tên Hước hả? Tên gì ngu chó vậy?

Ok lun đã đề nghị xóa ❌   20 ngày trước

V thôi lỡ có trả thì nhớ giơ tay không nhận nhe. để trưởng phòng chia cho anh em khác =)))

Phúc + Thựn xl đã đề nghị xóa ❌   19 ngày trước

Bạn Phúc, bạn Thựn phắn mẹ dùm chúng mình nha. Đừng giả bộ, bọn mình biết hết đấy.

Seeder đã   10 ngày trước

Không biết bạn có bị nghiệp quật chưa... =))))))

seeder (seeder)  

seeder seeder seeder seeder

Ẩn danh  

Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng.

seeder (seeder)  

seeder seeder seeder seeder seeder

Seeder (Seeder)  

Seeder seeder seeder seeder

Ẩn danh  

seeder chăm chỉ thế

Ẩn danh đã   Một tháng trước

giờ rảnh làm gì Phúc ơi =))

Ẩn danh (Seeder)  

Lấy thủ đoạn độc ác làm tài năng của mình

Ẩn danh  

Cái gì ở yên thì dễ nắn, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình.

Ẩn danh  

Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời