Renova (2)

Dịch vụ 1-50
266 Doi Can Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh  

Cty partner của Amazon, bé tí tẹo chưa nổi 20m2. Tầm dăm nhân viên. Có văn phòng ở HCM nữa nhưng cũng chỉ tầm 15 người.