VietSun - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Việt (27)

Sản phẩm 51-150
Lô III,CN1 KHU CÔNG NGIỆP TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ.TP HCM

Ẩn danh  

NẾU LÀ THANH NIÊN TRAI TRÁNG BỊ THẤT NGHIỆM THICHẠY XE ÔM CÔNG NGHỆ, SHIPER, ĐỪNG VÔ ĐÂY PHÍ LẮM.
BÓC LỘT KHÉT TIẾNG, MÌNH ĐÃ LÀM 2 THÁNG NGHỈ NGANG, CÓ VIẾT ĐƠN NGHỈ CŨNG BỊ TRỪ TIỀN KO NHẬN ĐC LƯƠNG ĐÂU. NÊN NHẬN XONG CHỊU MẤT 5 NGÀY MÌNH NGHỈ.