VietSun - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Việt (27)

Sản phẩm 51-150
Lô III,CN1 KHU CÔNG NGIỆP TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ.TP HCM

Ẩn danh  

Văn hóa cty quá tồi. Ngược đãi mà mình từng làm nhiều mà chưa có cty nào tệ như cty này.
Kinh doanh mới vô làm ăn 1 lớp chửi cái đã. Nhất là phòng mẫu. Nghe mấu đứa nói bà Vân còn tuyên bố kinh doanh , thiết kế tao cho nghỉ là phải nghĩ à? Nghe thấy ớn quá. Đây chắc là hệ thống từ trên xuống. Kiểu nói chuyện chợ búa mất dạy thành quen.