VietSun - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Việt (45)

Sản phẩm 51-150
Lô III,CN1 KHU CÔNG NGIỆP TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ.TP HCM

Ẩn danh  

Trong này văn hoá chợ búa lắm.
Làm 3 nưm nghỉ việc viết đơn 45 khi nhận lương trừ 1 /2. chả hiểu chuyện gì luôn.