Vni - Vietnam Imagination - Visualize Imagination (1)

Dịch vụ 51-150
Hà Thành Plaza số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Giấu tên (Nhân viên quèn)  

Công ty như dở hơi, lúc nào cũng cố thể hiện đoàn kết nhưng thực ra chỉ là vỏ bọc. xếp bà dắt mũi xếp ông, nội tình bất ổn nhưng khéo che đậy.